Základním smyslem tohoto pojištění je poskytnout klientům odpovídající pojistnou ochranu proti obvyklým vnějším nebezpečím, kterými jsou požár, živelní nebezpečí či proti škodám způsobených lidským faktorem. Pojištění lze sjednat také na bázi „ proti všem nebezpečím“ - All risk. Může být doplněno pojištěním Přerušení provozu, které poskytuje pojistnou ochranu proti finančním následkům věcných škod na pojištěném majetku (ztráta zisku, zvýšené provozní náklady).

Pro koho je pojištění určeno

 • Firmy a průmyslové podniky
 • Státní instituce, úřady
 • Mezinárodní společnosti

Předmět pojištění

 • Budovy, vedlejší stavby a jiné objekty
 • Movité věci a vybavení, zásoby
 • Cennosti vč. peněz, věci zaměstnanců, náklady na odstranění trosek atp.
 • Přerušení provozu – ušlý zisk a stálé náklady
 • Výrobní stroje
 • Elektronické zařízení a počítačové vybavení
 • Rozpracovaná výroba a hotové výrobky

Krytá rizika

 • Živelní rizika
 • Krádež, vandalismus, vodovodní škody, rozbití skla aj.
 • Terorismus
 • Variantně lze sjednat pojištění proti všem rizikům (All risk)