Komplexní pojištění elektroniky ( All risk) poskytuje pojistnou ochranu proti veškerým náhlým a nepředvídaným věcným škodám, které nejsou součástí výluk uvedených v pojistných podmínkách. Předmětem pojištění jsou jednotlivá elektronická zařízení nebo soubory elektroniky a celky výpočetní techniky.

Pro koho je pojištění určeno

 • Firmy a podniky vybavené kancelářskou a výpočetní technikou či jinou elektronikou
 • Leasingové společnosti
 • Podnikatelé provozující elektronická zařízení

 

Předmět pojištění

 • Výpočetní, kancelářská a komunikační technika
 • Obrazová a zvuková zařízení
 • Měřicí přístroje, ústředny a další

Nejčastější případy škod

 • Škody zapříčiněné provozem
 • Škody zapříčiněné elektrickou energií (zkrat, přepětí nebo indukce)
 • Škody způsobené lidským faktorem (chyby obsluhy, nešikovnost, nedbalost)
 • Škody zapříčiněné výrobcem (vadný projekt, vadný materiál, výrobní vady, chybná montáž)

Krytá rizika

Pojištění proti všem rizikům (All risk) kryje například:

 • Odcizení, vandalismus
 • Požár, povodeň a další živelní rizika
 • Chybu obsluhy, neodborné zacházení
 • Zkrat, přepětí, indukce