Pojištění zpronevěry kryje riziko vzniku škody způsobené společnosti podvodným jednáním zaměstnanců. Základní pojistné krytí lze rozšířit o riziko odcizení v provozních prostorách pojištěného, padělání platebních příkazů nebo peněz a počítačové podvody vč. podvodných převodů peněžních prostředků. 

Pojištění kryje:

 • Škody způsobené útokem kybernetických zločinců:
  • Ztráta počítačových dat (včetně duševního vlastnictví, obchodních tajemství a důvěrných informací) způsobená virem nebo útokem hackerů.
  • Náklady vynaložené na obnovu počítačových dat a softwaru poškozeného virem (ať už v důsledku cíleného útoku či nikoliv)
  • Náklady na rekonstrukci elektronické kapacity, k jejíž ztrátě došlo v důsledku útoku na základě „odepření služby“ nebo v důsledku útoku hackera.
 • Škody způsobené narušením obchodů
 • Příjem, který společnost nemůže vytvořit v důsledku narušení, a rovněž dodatečné náklady nezbytné pro obnovu po události.
 • Přímé finanční ztráty způsobené zaměstnanci včetně následujícího:
  • Padělání
  • Krádež
  • Podvodný převod financí
 • Finanční ztráty způsobené podvodem a zločiny úředníků, včetně všech právních výdajů vynaložených na obranu pojištěného.
 • Škoda vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání zdrojů společnosti zaměstnancem.

Pro koho je pojištění určeno

 • Ochodní řetězce, velkoobchody, sklady
 • Hotelové řetězce
 • Stavební firmy
 • IT společnosti automobilový průmysl apod.