Pojistná ochrana pro široké spektrum hrozeb namířených proti společnosti, zaměstnancům, jejich rodinám a soukromým osobám.

Pro koho je určeno

Pojištění pro případ únosu a výkupného by měla zvážit každá společnost, jejíž zaměstnanci cestují za obchody, ať už jejich cesty zahrnují známé ‚žhavé oblasti‘ či nikoliv. Zaměstnanci, kteří pracují pro zahraniční společnosti, ale pracoviště mají ve své zemi původu, mohou být rovněž ohroženi.

 • Letecký průmysl
 • Ropa a zemní plyn
 • Energetika a báňský průmysl
 • Stavebnictví a strojírenský průmysl
 • Nadnárodně působící společnosti
 • Farmaceutický průmysl
 • Námořní plavby
 • Charity, nevládní organizace a podobné subjekty

 

Výhody pojištění

 • Pojištění pracovních i soukromých cest.
 • Libovolný časový rozsah pojištění - od pojištění v řádu dní až po dobu tří let..
 • Rozsah nad rámec běžných rizik - do pojištění dokážeme zahrnout přerušení provozu, zmizení, hrozbu nutné evakuace a další události.
 • Umbrella policy – rozsah pojištění roste s expanzí klienta.
 • Územní rozsah celý svět
 • Pojištění je dostupné také pro dodavatele a subdodavatele, krátkodobé konzultanty, nevýkonné ředitele, dobrovolníky a stážisty.

Co je zahrnuto

Základní krytí

 • Vydírání
 • Únos
 • Únos letadla
 • Uvěznění

Doplňkové krytí

 • Narušení obchodů
 • Kybernetické vydírání
 • Zmizení
 • Politická evakuace a repatriace
 • Únos za přiměřeně malé výkupné
 • Zajetí rukojmích
 • Hrozba
 • Ztráta produktů
 • Napadení
 • Únos s požadavkem na spáchání trestního činu výměnou za unesenou osobu