Pojišťujeme širokou škálu odborných činností a jsme si vědomi toho, že oblasti rizik nebo základy pro podávání stížností se mezi nimi často značně liší. Proto jsou naše pojistky navrženy na základě skutečných potřeb konkrétní skupiny odborníků – od samostatných podnikatelů až po velké firmy.

Pro koho je pojištění určeno

 • Právní firmy
 • Makléři a pojišťovací agenti
 • Jednotliví profesionálové (právníci, účetní, poradci)
 • Pevné krytí pro odborníky spojené s řády / odbory / asociace nebo jednotlivá portfolia zprostředkovatelů (právníci, účetní, notáři, poradci atp.)
 • Poradenské firmy pro management a marketing
 • Počítačové firmy, elektronický obchod nebo call centra
 • Agentury pro dočasné pracovníky
 • Mediální a komunikační společnosti (nakladatelství, reklama, televize, rozhlas atp.)
 • Telekomunikační společnosti
 • Společnosti poskytující obecné služby
   

Kryje nároky vyplývající z:

 • Vadného poskytnutí odborných služeb
 • Zásahu do soukromí
 • Porušení práv k duševnímu vlastnictví
 • Odpovědnosti související s užíváním internetu
 • Podvodného jednání zaměstnance
 • Porušení práv na čest, důstojnost a dobré jméno

 

 Výhody

 • Široký rozsah pojistného krytí
 • Flexibilita produktu v závislosti na požadavcích klienta
 • Možnost navýšených limitů v závislosti na požadavku klienta
 • Zkušený tým upisovatelů a likvidátorů, finanční stabilita společnosti