Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O) je standardní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel) vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu škody.

Pro koho je pojištění určeno

 • Členové statutárních orgánů firem, obchodních společností, družstev
 • Zaměstnanci společností v kontrolních a řídících funkcích

 

Úhrada nákladů na:

 • Právní zastoupení
 • Šetření
 • Kauci (tzv. Bail Bond and Civil Bond Premium)
 • Zachování dobré pověsti
 • Řízení proti majetku a osobní svobodě
 • V souvislosti s extradičním řízením
 • V souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • Obranu ve vztahu ke škodám na zdraví a na majetku
 • Osobní a rodinné výdaje

Výhody

 • Automatické pojištění dceřiných společností.
 • Automatické pojištění pro nároky v souvislosti s veřejnými nabídkami cenných papírů ve světě, mimo USA („IPO“).
 • Pojištění pokut a penále uplatněných vůči manažerům.
 • Územní rozsah celý svět.
 • Pojištění nákladů na obranu v souvislosti se škodami na životním prostředí..
 • Široký rozsah pojištění manažerů ve společnostech mimo skupinu pojistníka („ODL“).
 • Dodatečný pojistný limit pro členy dozorčí rady a další nevýkonné členy orgánů.
 • Pojištění škod v důsledku neoprávněných kroků vůči zaměstnancům („EPL“).
 • Doživotní lhůta pro zjištění a nahlášení nároků pro bývalé manažery.
 • Neomezená retroaktivita a prodloužená lhůta pro zjištění a nahlášení nároků.