Nová legislativa související s GDPR přináší velkým i malým společnostem nemalé náklady na zabezpečení dat klientů a obchodních partnerů. I přes veškerá opatření může dojít chybou systému či jednotlivce k úniku nebo poškození spravovaných dat. Na společnost se tak mohou obrátit nejen klienti či obchodní partneři, kteří se cítí být poškozeni, ale hrozí i vysoké sankce od dozorových orgánů. Všechny výše jmenované potencionální náklady související s únikem nebo poškozením dat lze pokrýt novým pojištěním GDPR.

 

 

Pro koho je určeno pojištění GDPR

Pro všechny společnosti pracující s osobními či důvěrnými údaji klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců. 

 

Krytá rizika

 • Sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem na ochranu osobních údajů. 
 • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s osobními údaji.
 • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s důvěrnými informacemi.
 • Neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti.
 • Pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či důvěrnými informacemi.
 • Zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém sytému.
 • Fyzické odcizení IT vybavení.

 

Úhrada nákladů

 • Na právní poradenství pro jednání v rámci regulatorního řízení.
 • Na sankce uložené dozorovým orgánem např. za neoprávněné zpřístupnění či zveřejnění důvěrných informací.
 • Na přípravu oznámení o skutečném či údajném neoprávněném přístupu do systému nebo porušení předpisu o ochraně osobních údajů dozorovému orgánu nebo poškozené osobě.

Pojištění kybernetických rizik CYBERPLUS

Pro společnosti, které požadují širší krytí rizik než vyžaduje legislativa GDPR je k dispozici produkt CYBERPLUS, který kryje i další rizika související digitalizací. 

 

CYBERPLUS kryje navíc 

 • Náklady na znalce v oblasti kybernetiky při podezření na neoprávněné vniknutí do systémů společnosti.
 • Náklady na nápravu pověsti společnosti i dobrého jména jednotlivce v případě, že dojde k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Náklady na obnovu elektronických dat. 
 

Připojistit lze

 • Zveřejnění digitálního obsahu v jehož důsledku dojde k neúmyslnému narušení autorského práva, plagiátorství, zásahu do soukromí či zásahu do pověsti právnické osoby nebo důstojnosti fyzické osoby. 
 • Ztráty vzniklé vydíráním prostřednictvím počítačové sítě.
 • Ztráty způsobené výpadkem počítačového systému v důsledku selhání zabezpečení.Máte-li zájem o nabídku  pojištění GDPR nebo pojištění kybernetických rizik obraťte se prosím na svého pojišťovacího makléře nebo přímo na nás prostřednictvím  kontaktního formuláře.