Zpřísňující se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí představuje pro firmy zvýšené riziko dodatečných nákladů, spojených s prevencí či sanací ekologických škod. EnviroPlus nabízí ochranu před ekologickými riziky, které standardní pojistné smlouvy vylučují.

Pro koho je pojištění určeno

 • Výrobní a průmyslové podniky
 • Skladovací areály a technologické parky
 • Podniky odpadového hospodářství
 • Komerční prostory, nákupní centra, hotely, nemocnice, laboratoře
 • Realitní sektor

Pojistné krytí

 • Náprava/sanace ekologické újmy dle zákona č. 167/2008
 • Náklady na realizaci preventivních opatření
 • Náklady právního zastoupení
 • Náklady na realizaci nápravných opatření (šetření, odstranění, vyčištění, monitoring) v rámci majetku pojištěného i mimo něj včetně nákladů na opravu majetku pojištěného, poškozeného při realizaci nápravných opatření.
 • Škoda vyplývající jak z náhlého a neočekávaného, tak i z postupného znečištění.
 • Škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění .

Lze rozšířit o:

 • Pojištění přerušení provozu
 • Odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou.
 • Odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se stavební montáží (včetně subdodavatelů).

 

Pojištění se vztahuje jen na „nové znečištění“, tedy znečištění, které nastalo až po uzavření pojistné smlouvy.