ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Dalšími údaji jsou myšleny informace jako například údaje o prohlížeči a elektronickém zařízení, údaje o použitých aplikacích, údaje získané prostřednictvím tzv. cookie, pixelových značek a jiných technologií, demografické údaje a další Vámi poskytnuté údaje.

Naše společnost a naši poskytovatelé služeb vystupující jako třetí osoby, mohou shromažďovat tyto další údaje různými způsoby, např.:

  • Prostřednictvím internetového prohlížeče nebo elektronického zařízení – Většina webových stránek nebo automaticky Vaše elektronické zařízení shromažďuje určité informace, např. Vaši IP adresu (tzn. adresu vašeho počítače na internetu), rozlišení obrazovky, typ operačního systému (Windows nebo Mac) a verzi operačního systému, výrobce elektronického zařízení a model, jazyk, typ a verzi internetového prohlížeče, dobu návštěvy, navštívené stránky a název a verzi našich služeb elektronických komunikací (jako například aplikace), které používáte. Tyto údaje používáme, abychom zajistili řádnou funkčnost našich služeb elektronických komunikací.
  • Prostřednictvím využívání aplikací Pokud stahujete a používáte aplikace, my i poskytovatelé našich služeb můžeme sbírat a shromažďovat informace o takovémto využívání aplikací, např. informace o datu a čase využití aplikace provozované našimi servery na Vašem elektronickém zařízení nebo informace o tom, jaké informace a složky byly na základě čísla Vašeho zařízení do aplikace staženy.
  • Prostřednictvím využívání cookies – Cookies jsou informace uložené přímo na počítači, který používáte. Cookies nám umožňují rozpoznat Váš počítač a shromažďovat informace jako typ internetového prohlížeče, čas strávený využíváním našich služeb elektronických komunikací, navštívené stránky a jazykové preference. Dané informace můžeme používat z bezpečnostních důvodů, k usnadnění navigace, k efektivnějšímu zobrazení informací, k personalizaci Vašeho využívání našich služeb elektronických komunikací nebo ke shromažďování statistických údajů o jejich používání. Cookies nám také umožňují předkládat Vám reklamy či nabídky, které Vás budou s největší pravděpodobností zajímat. Cookies můžeme dále využívat ke sledování Vašich reakcí na naše reklamy a tyto nebo jiné soubory mohou být z naší strany rovněž využívány ke sledování, jak používáte jiné webové stránky.
 

Níže uvedený text poté obsahuje popis všech typů cookies, které používáme na svých webových stránkách v České republice, dále popis jejich činnosti a informace o tom, jaké údaje o vás shromažďují a k čemu je používáme:

Cookie Geo Location – Když určitý návštěvník jednu z našich webových stránek navštíví poprvé, přečteme lokalitu tohoto návštěvníka z jeho IP adresy a použijeme tyto informace k určení webových stránek konkrétní země, které chce navštívit. Tato metoda ovšem není zcela přesná, takže když daný návštěvník směřuje k webovým stránkám určité země, použijeme cookie k uložení těchto informací i k uložení jazyka, v němž si daný návštěvník zvolil stránky zobrazit. Při příští návštěvě stránek si přečteme cookie a nabídneme mu stejnou zemi i jazykovou verzi, kterou použil při své poslední návštěvě. Zamýšlenou výhodou zde je, že při každé návštěvě stránek není nutné znovu volit stránky dané země.

Cookie Site Catalyst (společnosti Adobe) – Tento soubor cookie nám umožňuje shromažďovat a analyzovat informace o tom, jak se návštěvníci dostávají na naše stránky a jak se na našich stránkách chovají, např. informace o vyhledávaných produktech, zobrazeném obsahu a krocích, které vedou k dokončení prodeje nebo upuštění od něj. Tyto souhrnné údaje používáme k přizpůsobení našich stránek, aby lépe sloužily Vašim potřebám a zájmům i potřebám a zájmům ostatních uživatelů a aby poskytovaly relevantnější a užitečnější informace. Cookie je umístěn na počítači návštěvníka pouze dočasně. Daný cookie zaznamenává anonymní kód, který identifikuje uživatele, a tento kód „sleduje“ uživatele na jeho cestě po webových stránkách. Tyto souhrnné a anonymní údaje využíváme ke statistickým analýzám.

Cookie DoubleClick – Za účelem provozování bannerové reklamy dále na počítače všech návštěvníků webových stránek umísťujeme cookie ve formě sledovacího pixelu. Na základě těchto cookies víme, že určitý návštěvník naše stránky navštívil již dříve, a následně pak umístíme a zobrazíme vhodný reklamní banner na síti přidružených webových stránek. Jedním z reklamních subjektů, jejichž služby využíváme, je DoubleClick, dceřiný podnik společnosti Google Inc. Více informací o souboru cookie DoubleClick či o odhlášení z příjmu cookie DoubleClick naleznete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.

Cookie Affiliate – Dále používáme cookie ve formě sledovacího pixelu, který je umístěn na počítač návštěvníka a shromažďuje pouze identifikační kód transakce (který identifikuje každou přidruženou webovou stránku, z níž návštěvník přišel) a dále pak zaznamenává čas a datum. Tato činnost umožňuje naší přidružené síti sledovat přidružené prodeje a zajistit, aby přidružený subjekt obdržel odměnu za prodej, který souvisí s naší společností.

Cookie Optimost – Tento cookie využíváme ke shromažďování anonymních informací o relaci, díky čemuž zjišťujeme, kdy byl cookie umístěn na počítač návštěvníka a z jakého segmentu, jaké vlny a jaké verze pochází. Cookie má anonymní „id návštěvníka“, což je náhodné číslo vytvořené k identifikaci návštěvníka s cílem rozlišit mezi jedinečnými a/nebo opakovanými návštěvníky. Se zásadami ochrany osobních údajů u cookie Optimost se můžete seznámit na adrese https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy.

S příjmem cookies, které používáme, nemusíte vyslovit svůj souhlas. Upozorňujeme Vás však, že pokud tyto cookies nebudete přijímat, nemusí být používání našich služeb elektronických komunikací a některých online produktů vždy pohodlné a bez potíží.

  • Prostřednictvím využívání pixelových značek, webových signálů (technologie web beacon), volných souborů GIF (clear GIFs) a jiných podobných technologií – Tyto technologie mohou být použity v souvislosti s některými stránkami našich služeb elektronických komunikací a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, a to například za účelem sledování činností uživatelů našich služeb elektronických komunikací a příjemců e-mailů, měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a tvorby statistik o využití a míře odezvy u našich služeb elektronických komunikací.
  • Prostřednictvím fyzického umístění – V souladu s platnými právními předpisy můžeme shromažďovat informace o fyzickém umístění Vašeho elektronického zařízení prostřednictvím, např. satelitu, vysílače mobilního signálu nebo signálů WiFi. Fyzické umístění Vašeho zařízení můžeme použít k tomu, abychom Vám poskytli personalizované služby včetně jejich obsahu založenými na Vaši momentální poloze. V některých případech můžete být oprávněni schválit nebo odmítnout takovéto použití a/nebo sdílení umístění Vašeho elektronického zařízení, avšak pokud nevyslovíte souhlas s použitím a/nebo sdílením, je možné, že my a/nebo naši marketingoví partneři Vám nebudeme moci poskytnout příslušné personalizované marketingové služby, k jejichž poskytování jsme od Vás obdrželi dřívější souhlas.
  • Od Vás – Některé informace (např. Vaši lokalitu nebo preferované formy komunikace) jsou shromažďovány v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete.
  • Prostřednictvím seskupování (agregace) údajů – Můžeme také shromažďovat a používat určité údaje (můžeme například shromažďovat údaje pro výpočet procenta našich uživatelů, kteří mají určitou telefonní předvolbu).