Poskytuje pojistné krytí na neomezené množství cest, které uskutečníte v průběhu období, které si domluvíte v pojistné smlouvě.

Pro koho je pojištění určeno?

 • Pro osoby do 79 let s trvalým pobytem v České republice.


Přehled pojistného krytí

 • Pojištění léčebných výloh až do výše 15 000 000 Kč  ve variantě Gold.
 • 24hodinová asistenční služba 365 dnů v roce.
 • Pojištění storna nebo zkrácení cesty až do výše 120 000 Kč/osoba.

Základní informace

 

 • Maximální délka jedné cesty je 31 dnů. V případě potřeby prodloužení pojistné doby se můžete obrátit na Colonnade a projednat další možnosti připojištění;
 • Pojistné krytí uvedených rizik začíná v okamžiku, kdy opouštíte místo vašeho bydliště v České republice, nebo od data uvedeného ve vaší pojistné smlouvě, podle toho, co nastane později, a končí při vašem návratu nebo okamžikem uvedeným v pojistné smlouvě, podle toho, co nastane později;
 • Možnost připojištění rizikových sportů pro osoby do 69 let;
 • Cena cestovního pojištění je uvedena ve vaší pojistné smlouvě v českých korunách. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zaplaceno pojistné;
 • Pojištěný může odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů po jejím uzavření bez udání důvodu;
 • Tato pojistná smlouva nezahrnuje pojistné krytí cest z /do / nebo přes Irán, Severní Koreu, Súdán, Syrii a území Krymu.
 • Před uzavřením cestovního pojištění věnujte prosím pozornost výlukám a omezením, které jsou uvedeny podrobněji v pojistných podmínkách.