Rozbalit vše

Dokumenty

 • Zkontrolujte si platnost pasu (min. 6 měsíců), pořiďte si fotokopie a uložte do některé z cestovních aplikací.
 • Při cestě do země s vízovou povinností si včas vyřiďte víza na příslušném konzulátu.
 • Při cestování automobilem si ověřte, zda Váš řidičský průkaz platí v navštívené zemi a zkontrolujte si místní pravidla silničního provozu.
 • Pokud cestujete služebním automobilem, mějte oprávnění vydané zaměstnavatelem pro používání automobilu v zahraničí.
 • Uložte si telefonní čísla na blokaci kreditních karet a proveďte zálohu telefonu.
 • Pokud budete požívat jakékoliv motorové vozidlo, ujistěte se, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla třetím osobám (tzv. povinné ručení)

Léky a očkování

 • Cestujete-li do exotických zemí, zjistěte si, zda nepotřebujete očkování proti některým nemocem.
 • Předem si zajistěte nezbytné léky a vezměte s sebou na palubu letadla.
 • V exotických zemích se vyhněte požívání vody z vodovodu, kostek ledu, nápojů a jídel prodávaných pouličními prodejci. Při ústní hygieně používejte balenou vodu, zabráníte tím žaludečním a střevním problémům a nákaze parazity.

Zavazadla

 • Při letecké přepravě použijte pevná, dobře uzamykatelná zavazadla a něčím je odlište. Měkká zavazadla nechte na letišti obalit fólií označte jmenovkou s adresou, kterou uložte i dovnitř zavazadla. 
 • Cenné a křehké věci včetně léků si vezměte s sebou na palubu.
 • Při delším letu si do příručního zavazadla sbalte základní potřeby na jeden den. Pozor na pravidla leteckých společností o povoleném množství tekutin na palubě.
 • Při převzetí zavazadla od přepravce ho důkladně zkontrolujte a jakékoli poškození, popřípadě zpoždění reklamujte hned na letišti a vyžádejte si dokument „PIR" Property Irregularity Report. 
 • Při cestě autem uložte veškerá zavazadla do zavazadlového prostoru. Nikdy neponechávejte jakékoli věci viditelně uvnitř vozu a přes noc.
 • V hotelu ukládejte cenné věci, větší finanční obnosy, šperky a doklady do hotelového trezoru, lyže a sportovní potřeby do prostoru k tomu určenému.

Zpoždění u leteckých dopravců

 • Při zpoždění nebo zrušení letu uplatňujte svůj nárok u letecké společnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.
 • Za zpožděný let se považuje situace, kdy neodlétáte dle příslušného letového řádu.
 • Abyste mohli uplatnit nárok na náhradu škody, musí zpoždění splňovat několik kritérií:
  • Pokud je let opožděn, máte nárok na péči a pomoc: právo na občerstvení a stravu odpovídající délce čekání, hotelové ubytování a dopravu s ohledem na denní či noční dobu a délku čekání. 
  • Pokud je zpoždění delší než 5 hodin, může se cestující vzdát cesty nebo jejího pokračování a požádat o vrácení ceny letenky, resp. návratu do místa odletu nejbližším možným spojem.
  • Pokud let přistane v cíli se zpožděním větším než 3 hodiny a k tomuto zpoždění došlo vinou dopravce, máte nárok na kompenzaci viz. např. www.click2claim.cz

V případě škodní události

 • Pokud potřebujete neodkladnou lékařskou péči, převoz, repatriace, schválení opatrovníka nebo pomoc v případě odpovědnosti, musíte neprodleně kontaktovat asistenční službu.

Při komunikaci s operátorem uveďte:

 • své jméno a číslo pojistné smlouvy;
 • adresu, kde se nacházíte;
 • telefonní spojení nebo kontakt na ošetřujícího lékaře nebo spolucestujícího
 • V ostatních případech si uschovejte originál účtenek, lékařských zpráv, pořiďte si fotodokumentaci, napište jména případných svědků, dle okolností i policejní zprávu.
 • Po návratu, bez zbytečného odkladu, vyplňte formulář www.colonnade.cz/pojistna-udalost/cestovani/,
 • Přiložte doklady k cestě a ubytování a další požadované doklady a odešlete na naši skody@colonnade.cz 
 • pokud jde o léčebné výlohy – veškeré faktury a doklady, které nám umožní pojistiteli stanovit celkovou výši léčebných a jiných výloh,
 • v případě smrti – originál úmrtního listu či prohlášení za mrtvého (nebo jeho ověřenou kopii) a veřejné listiny potvrzující totožnost obmyšleného
 • v případě zavazadel - případné policejní zprávy, nebo jakékoli jiné úřední zprávy, protokoly či záznamy.