Před nebo v průběhu vaší cesty může dojít k nepředvídatelným situacím, v jejichž důsledku musíte svou cestu zrušit či zkrátit. Díky pojištění však můžete získat zpět vynaložené náklady na cestu a ubytování až do výše daného pojistného limitu.

Pro koho je pojištění určeno

Pro osoby s trvalým pobytem v České republice.

 

Přehled pojistného krytí

Zrušení či zkrácení cesty z důvodu:

 • Smrti, nemoci či úrazu pojištěného
 • Smrti, nemoci či úrazu rodinného příslušníka
 • Výpovědi ze zaměstnání z důvodu nadbytečnosti
 • Předvolání k soudu k podaní svědectví
 • Další události viz pojistné podmínky

 

Základní informace

 • Pojištěný musí mít trvalé bydliště v České republice.
 •  Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření bez udání důvodu.
 • Maximální pojistný limit až 120 000 Kč na osobu.
 • Cestovní výdaje vám budou uhrazeny až do výše celkového limitu uvedeného v Přehledu pojistného plnění.
 • Pojistná smlouva nezahrnuje pojistné krytí cest do/ z / nebo přes Irán, Severní Koreu, Súdán, Sýrii a území Krymu.
 • Jestliže musíte zkrátit svůj pobyt, je třeba mít předchozí souhlas pojišťovny nebo asistenční služby, v souladu s pojistnými podmínkami.

 

Před uzavřením cestovního pojištění, věnujte prosím pozornost výlukám a omezením, které jsou uvedeny podrobněji v pojistných podmínkách.