Jednorázové cestovní pojištění pro seniory je určeno pro osoby ve věku 70-79 let. Pojištění nabízí komplexní krytí rizik kromě pojištění rizikových sportů. Pro sjednání pojištění není vyžadován žádný doklad o zdravotním stavu.

Pro koho je pojištění určeno

Pro osoby ve věku od 70 do 79 let s trvalým bydlištěm v České republice.

Základní informace

  • Pojištění se nevztahuje na pojištění rizikových sportů.
  • Cestovní pojištění se vztahuje na cesty trvající v rozmezí od 1 dne až do 1 roku.
  • Pojištění začíná platit v okamžiku, kdy opustíte Českou republiku, a končí vaším návratem.
  • Cena cestovního pojištění je uvedena ve vaší pojistné smlouvě v českých korunách. Pojistná smlouva je platná uhrazením jednorázového pojistného.
  • Pojištěný může odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů po jejím uzavření bez udání důvodu.
  • Pojistné krytí se nevztahuje na cesty do těchto zemí: Irán, Severní Korea, Súdán, Sýrie a území Krymu.

 

Před uzavřením cestovního pojištění věnujte prosím pozornost výlukám a omezením, které jsou uvedeny podrobněji v pojistných podmínkách.