Užijte si svoji dovolenou v klidu a bez obav. Naše cestovní pojištění je navrženo tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám dnešního cestování, poskytlo kvalitní krytí rizik při vašich dovolených nebo pracovních cestách.

Toto pojištění se vztahuje na jednorázové zahraniční cesty s maximální délkou trvání 90 dní.

Pro koho je pojištění určeno

 • Pro osoby s trvalým pobytem v České republice.
 • Lze sjednat do 79 let včetně,  70 – 79 let seniorské tarify.

 

Přehled pojistného krytí

 • Pojištění léčebných výloh až do výše 15 000 000 Kč  ve variantě Gold.
 • Pojištění za újmu až do výše 10 000 000 Kč ve variantě Gold.
 • 24hodinová asistenční služba 365 dnů v roce.
 • Pojištění storna až do výše 120 000 Kč/osoba.

 

 

 

Základní informace

 • Běžné sportovní aktivity jsou zahrnuté v základní sazbě pojistného;
 • Rizikové sporty (například rafting a další) je možné sjednat za příplatek;
 • Výhodné rodinné varianty s neomezeným počtem pojištěných dětí;
 • Pojištění rizika zrušení cesty (storno) začíná okamžikem, kdy rezervujete svou cestu nebo zaplatíte pojistné, podle toho, co nastane později;
 • Pojistné krytí všech ostatních rizik začíná v okamžiku, kdy opouštíte místo vašeho bydliště v České republice, nebo od data uvedeného ve vaší pojistné smlouvě, podle toho, co nastane později, a končí při vašem návratu nebo okamžikem uvedeným v pojistné smlouvě, podle toho, co nastane později;
 • Pojištěný může odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů po jejím uzavření bez udání důvodu;
 • Pojistné krytí se nevztahuje na cesty z/ do/ nebo přes Irán, Severní Koreu, Súdán, Sýrii a území Krymu;
 • Před uzavřením cestovního pojištění věnujte prosím pozornost výlukám a omezením, které jsou uvedeny podrobněji v pojistných podmínkách.