Rozbalit vše

Dotazy ke sportům

Které sporty obsahuje moje pojištění?

Cestovní pojištění Colonnade se vždy vztahuje na běžné rekreační a plážové sporty.

Je v mém pojištění zahrnuto i lyžování?

Do základního pojištění nejsou zahrnuty zimní sporty na vyznačených trasách a místech k tomu určených. Pojištění zimních sportů lze ke každé variantě sjednat formou připojištění.

Jsem pojištěný, pokud někoho srazím na sjezdovce?

Ano, musíte ale mít sjednánu variantu pojištění, která zahrnuje i zimní sporty. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody, které neúmyslně způsobíte někomu jinému. Vždy musíte kontaktovat asistenční službu.

Jaké sporty jsou běžné a které rizikové?

Abecední seznam sportů a jejich rozdělení naleznete v tomto dokumentu.

 

Dotazy ke sjednání smlouvy

Můžu si uzavřít pojištění pro více osob na jednu smlouvu?

Ano, pojištění můžete sjednat ve variantě pár, rodina nebo skupina. Uplatňují se potom různé slevy.

Mám vrozenou nemoc, mohu se u Vás pojistit?

Ano, pokud v předchozích 9 měsících nedošlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, hospitalizaci nebo změně medikace.

Kdy obdržím smlouvu?

Smlouvu obdržíte hned po sjednání na uvedenou e-mailovou adresu, prohlédněte si spam. Smlouva bude ovšem aktivovaná až jejím zaplacením. V případě platby kartou ihned, u standardního bankovního převodu počítejte s 2 dny.

Potřebuji vědět, zda všechny informace přijdou do emailu?

Ano, hned po sjednání Vám na zadanou e-mailovou adresu přijdou dokumenty k pojištění a vše, co potřebujete vědět.

Můžu sjednat pojištění pro samotné dítě?

Ano, smlouvu pro dítě lze sjednat samostatně. Pro děti do 18 let poskytujeme 40% slevu.

Jaký je územní rozsah pojištění do Evropy a do Světa?

Pojištění si můžete sjednat pro cesty z České republiky do zahraničí a vztahuje se vždy jen na události, ke kterým došlo v oblasti, pro niž bylo sjednáno Evropa nebo Svět. Pojištění stornopoplatků lze sjednat také pro oblast České republiky.

Od kolika let mne považujete za seniora?

Pojistíme Vás do věku 80 let, ovšem na rizikové sporty a aktivity do 70 let.

Mám pojištění u platební karty, je dostačující?

Některé z karet obsahují pouze úrazové pojištění, limity pojistného plnění jsou různé vysoké a u léčebných výloh může být uplatněna spoluúčast. Většinou neobsahuje pojištění stornaopoplatků, zimní nebo rizikové sporty a dalších rizik spojených s cestováním. Někdy je také pojištění vázáno na aktivaci kartou nebo podmínku rodiny cestující společně s Vámi. Spoléháte-li na pojištění v rámci platebních karet, pečlivě si ověřte. co zahrnuje a na koho se vztahuje.

Pojistíte mne v těhotenství?

Ano, až do 2 měsíců před plánovaným termínem porodu Vám uhradíme také léčení či operaci vztahující se k těhotenství. Pojištění se vztahuje i na předčasný porod a péči o narozené dítě. Nesmíte však být na rizikovém těhotenství nebo po plánovaném umělém přerušení těhotenství.

 

Dotazy k pojištění stornopoplatků

K čemu slouží pojištění stornopoplatků?

Pojištění stornopoplatků je určeno pro případ, že budete muset zájezd, letenku, ubytování nebo jiné výlohy na cestu náhle zrušit. Důvodem může být např. Vaše vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci, úmrtí nejbližšího příbuzného či rozsáhlé poškození Vašeho bydliště.

Jakou částku mám uvést do ceny zájezdu při sjednání pojištění?

Uveďte vždy celkovou cenu zájezdu nebo všech nákladů na cestu.

Můžu si sjednat pojištění stornopoplatků samostatně bez ostatního pojištění?

Ano, ale dbejte, abyste sjednal pojištění sjednal v rozmezí 14 dní od zakoupení zájezdu.

Pokud onemocní jeden člen rodiny, musí jet všichni?

V tomto případě posuzujeme konkrétní rodinnou situaci.

Lze pojištění storna uzavřít samostatně bez cestovního pojištění?

Ano, lze.

Část zájezdu mi uhradila firma a část já, jaká částka je zájezdu, skutečná? Nebo ta co jsem platila já?

Částku, kterou máte uvedenou v cestovní smlouvě.

Co znamená 20% spoluúčast z jaké částky to platí?

20% spoluúčast se odečte v případě pojistného plnění při zrušení cesty. Pokud budete mít např. nárok na 50 000 Kč, vyplatíme Vám 40 000 Kč, po odečtení spoluúčasti 20% = 10 000 Kč.

 

Ostatní dotazy

Platí mé pojištění i na služební cesty?

Ano, pojištění platí na soukromé i pracovní cesty, ovšem s podmínkou, že se jedná pouze o práci administrativního charakteru. V případě manuální práce si sjednejte připojištění.

Uhradíte mi škody způsobené terorismem?

Základní cestovní pojištění lze za příplatek rozšířit i pro případ terorismu nebo jiných nebezpečí.

Vztahuje se pojištění i na nebezpečné oblasti?

Prověřte si na našich webových stránkách MZV, zda se země, kam cestujete, aktuálně nenachází na seznamu rizikových nebo válečných oblastí. Na tuto cestu by pojištění nemuselo platit.

Co když nestihnu přijet včas na letiště kvůli dopravní nehodě?

Pokud máte sjednáno připojištění Cestujeme letecky, zaplatíme Vám mimořádné výlohy na dopravu do místa, kde budete moci pokračovat v cestě kvůli zmeškanému odjezdu způsobeným dopravní nehodou nebo zrušení nebo zkrácení linek veřejné dopravy.

Co si potřebuji vzít na cestu?

Na cesty do EU si vezměte určitě svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, do telefonu si nejlépe uložte číslo na asistenční službu a číslo pojistné smlouvy.

 

Dotazy ke škodám

Jak je potřeba reagovat při pojistné události?

Podrobný postup najdete v pojistných podmínkách sekce A10 a A11 nebo také na druhé straně dokumentu Předsmluvní informace.

Jak mám postupovat při zrušení cesty?

Pokud musíte nenadále zrušit již zakoupený zájezd nebo plánovanou cestu, oznamte to Vaší cestovní kanceláři, zrušte všechny předem objednané služby a nahlaste nám škodu na formuláři umístěného na našich webových stránkách plus uvedené dokumenty.

Co dělat pokud mám problém s letenkami apod.

Musíte se obrátit na leteckou společnost nebo prodejce, u něhož jste si letenky zakoupil.

Musím u lékaře platit v hotovosti?

Potřebujete-li lékaře, kontaktujte asistenční službu, která Vám doporučí vhodné zdravotní zařízení a domluví se s Vámi na formě úhrady. Částky do 200 EUR se zpravidla hradí v hotovosti, náklady Vám po návratu proplatíme.

 

Dotazy k pojištění v rámci EU

K čemu slouží Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Díky systému zdravotní péče v Evropské unii (+ v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku) máte nárok na nezbytnou zdravotní péči během Vašeho zahraničního pobytu. Lékaři v daném státě mají povinnost Vás ošetřit za stejných podmínek jako místní pojištěnce.

Budu na základě EHIC ošetřen zdarma?

Pravidlo rovného zacházení podle systému zdravotní péče v Evropské unii se vztahuje jak na kvalitu, tak na cenu. Vaše zdravotní pojišťovna za Vás uhradí pouze tolik, kolik běžně hradí lokální zdravotní pojišťovny a Vy musíte stejně jako místní uhradit spoluúčast. Nejedná se tedy o bezplatnou zdravotní péči a ve většině případů tak určitě neušetříte.

Jaké jsou nevýhody Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC)?

 • Ošetření v EU nikdy není bezplatné, musíte zaplatit spoluúčast. Ve všech zemích budete muset uhradit část nákladů na zdravotní péči ve stejné výši jako místní obyvatelé. Spoluúčast se liší dle země a typu ošetření, ale obecně je na české poměry velmi vysoká.
 • V některých zemích je třeba nejprve uhradit zdravotní péči v hotovosti a teprve po návratu do ČR je možné požádat o proplacení zdravotní pojišťovnu. Spoluúčast uhrazena nebude.
 • Průkaz můžete využít pouze ve státních zdravotnických zařízeních, které jsou zařazené do veřejného systému zdravotní péče. V turistických oblastech je většina nemocnic a klinik soukromá. Náklady na ošetření v privátních zdravotnických zařízeních nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a budete je muset zaplatit v plné výši sami.
 • V rámci evropského pojištění si vše budete muset zařídit sami, nezahrnuje totiž asistenční služby, které jsou důležité zejména pro komunikaci, pokud neovládáte cizí řeč, při hospitalizaci.
 • Uhradit budete muset v plné výši i náklady na případný převoz do ČR (repatriaci).
 • V případě Vašeho úmrtí budou muset Vaši příbuzní uhradit veškeré náklady na repatriaci tělesných ostatků.

Jaké jsou výhody komerčního cestovního pojištění?

 • Cestovní pojištění zahrnuje asistenční služby, tedy pomoc v případě nouze.
 • Veškeré náklady na léčení včetně místních zákonných spoluúčastí uhradí pojišťovna.
 • Úhrada léčebných výloh se vždy vztahuje na veřejná i soukromá zdravotní zařízení.
 • Výlohy na ošetření, které případně musel pojištěný v zahraničí uhradit v hotovosti, proplatí cestovní pojišťovna vždy v co možná nejkratším termínu
 • Cestovní pojištění se vztahuje i na repatriaci nemocného či převoz tělesných ostatků ze zahraničí.
 • Cestovní pojištění poskytuje ochranu i v případě mnoha dalších rizik (odpovědnost za škody, zavazadla, zrušení cesty, přivolání blízké osoby apod.).
 • Cena pojištění do zahraničí je zpravidla mnohem nižší než výše zákonných spoluúčastí při lékařském ošetření v jednotlivých zemích.