Co získáte

Krytí léčebných výloh do 50 mil. Kč

Pojistné od 20 Kč/ den

Široký výběr připojištění

Jaké pojištění zvolit?

Jednorázové
Odjíždím na max. 60 dní.

Dlouhodobé
Odjíždím na 60 – 365 dní.

Roční
Odjíždím na max. 60 dní, opakovaně v průběhu roku.

Storno cesty
Chci si pojistit storno zájezdu, letenek či pobytu v hotelu v zahraničí nebo ČR.

Co mám pojištěno?

Léčebné výlohy a asistenční službu

Úrazy

Právní výlohy – náhrada škody

Odpovědnost za újmu

Poškození nebo ztráta zavazadel

Co si mohu připojistit?

Stornopoplatky

Zimní sporty včetně lyžařské výbavy

Golfová hra a výbava

Potápění a potápěčská výbava

Rizikové sporty a sportovní výbava

Zpoždění letu, zavazadel, zrušení letu

Rizika při cestách autem

Manuální práce

Veterinární léčebné výlohy

Terorismus a jiná nebezpečí


Cestování v době koronavirové

Aktualizace k 25. 2. 2021

V návaznosti na nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR informujeme naše klienty, že pojištění do níže uvedených destinací nelze sjednat po dobu trvání zákazu vstupu do těchto zemí.

Češi nyní nesmí cestovat do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambie a Zimbabwe.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-pozada-poslaneckou-snemovnu-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-konce-bre


Aktualizace k 4. 2. 2021

Cestovní pojištění je možné sjednat do všech zemí, které vstup občanů ČR/EU v souvislosti s Covid-19 výslovně nezakazují (platí i s ohledem na nová pravidla pro cestování platná od 5.2.2021). Cestovní pojištění je tedy platné i pro červené a oranžové země dle semaforu MZV. 

 

Pro Covid-19 neuplatňujeme výluky podle 12.1 a), b), c) pojistných podmínek PP TRAVEL 12/2020:

12.1 Pojištění se podle těchto pojistných podmínek nevztahuje na jakékoliv škodní události a újmy:

a) jejichž vznik bylo možno důvodně předpokládat nebo o nichž bylo známo, že nastanou již před počátkem pojištění;

b) pokud jste cestu uskutečnil/a v rozporu s varováním MZV ČR nebo v rozporu s podmínkami vstupu zveřejněných v době odjezdu na oficiálních webových stránkách cílové země; 

c) v důsledku pandemie, zhoršení či stabilně nedobré geopolitické, klimatické nebo ekologické situace. 

 

Léčebné výlohy a asistenční služby v souvislosti s Covid-19 hradíme u variant POP a ROCK do výše max. 5 mil. Kč - léky; lékařské ošetření; hospitalizaci, včetně testu na Covid-19, pokud byl předepsán lékařem; převoz; repatriaci.Pozor! Nekryjeme náklady testů:
  • Které jsou požadovány při vstupu na palubu nebo do cílové země, pokud nejevíte příznaky onemocnění. Pokud je test požadován po příjezdu nebo příletu, musí být absolvován již v ČR.
  • Vyžadovaných po návratu do ČR dle pravidel MZ pro příjezd ze zahraničních zemí z 5. 2. 2021.


Karanténu v zahraničí lze sjednat za příplatek v rámci připojištění Karanténa, terorismus a jiná nebezpečí, s limitem 2 500 Kč na den, max. 14 dní.

V každé zemi platí trochu jiná pravidla karantény. Zatímco např. v Egyptě je karanténa nařízena pouze osobě s pozitivním výsledkem testu na Covid-19, na Maledivách musí po prokázání pozitivního výsledku testu jednoho člena rodiny, do karantény celá rodina. Dle pojistných podmínek tyto případy nerozlišujeme. Pojištění se může vztahovat i na negativního spolucestujícího, kterému byla nařízena povinná karanténa a/nebo nemůže odcestovat z důvodu vládních nařízení nebo závažných rodinných důvodů (nezletilost, pomoc staršímu spolucestujícímu apod.).

Pojištění během karantény Vám zdarma prodloužíme. Oznamte nám, prosím, číslo pojistné smlouvy a předpokládané datum návratu na adresu travel@colonnade.cz. Náklady karantény můžete uplatnit po návratu z cesty.

 

Pojištění Storno lze sjednat i pro důvody zrušení cesty onemocnění Covid-19 nebo z důvodu pozitivního testu nebo povinné karantény. Tento důvod se však vztahuje pouze na Vás a na osoby s Vámi pojištěné.  

Pojištění Storno lze sjednat i pro zájezdy, které byly v souvislosti s Covid-19 v roce 2020 odloženy a které se mají realizovat v letošním roce, pokud do odletu zbývá více než 30 dní.

 

Pojistitel si vyhrazuje právo uvedené podmínky měnit v závislosti na aktuální situaci a vývoji pandemie. Případné změny se ovšem nebudou týkat pojistných smluv do té doby sjednaných.

V případě dotazů a individuálních žádostí se obracejte na adresu travel@colonnade.cz.

  
Jak postupovat při zrušení cesty, karanténě nebo jak nahlásit škodní událost naleznete v sekci Pojistná událost.


 

Často kladené dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastěji kladné otázky.

Které sporty obsahuje moje pojištění?
Cestovní pojištění Colonnade se vždy vztahuje na běžné rekreační a plážové sporty.

Je v mém pojištění zahrnuto i lyžování?
Do základního pojištění nejsou zahrnuty zimní sporty na vyznačených trasách a místech k tomu určených. Pojištění zimních sportů lze ke každé variantě sjednat formou připojištění.

Více otázek a odpovědí

 

Potkalo Vás něco nepříjemného?

Pojistnou událost nám prosím co nejdříve nahlaste na emailovou adresu skody@colonnade.cz

Nezapomeňte si prosím uschovat originály účtenek a oficiální potvrzení vydaná policií nebo jinými institucemi (lékařská zařízení, přepravci).

Formulář hlášení škody