Co získáte

Krytí léčebných výloh do 50 mil. Kč

Pojistné od 20 Kč/ den

Široký výběr připojištění

Jaké pojištění zvolit?

Jednorázové
Odjíždím na max. 60 dní.

Dlouhodobé
Odjíždím na 60 – 365 dní.

Roční
Odjíždím na max. 60 dní, opakovaně v průběhu roku.

Storno cesty
Chci si pojistit storno zájezdu, letenek či pobytu v hotelu v zahraničí nebo ČR.

Co mám pojištěno?

Léčebné výlohy a asistenční službu

Úrazy

Právní výlohy – náhrada škody

Odpovědnost za újmu

Poškození nebo ztráta zavazadel

Co si mohu připojistit?

Stornopoplatky

Zimní sporty včetně lyžařské výbavy

Golfová hra a výbava

Potápění a potápěčská výbava

Rizikové sporty a sportovní výbava

Zpoždění letu, zavazadel, zrušení letu

Rizika při cestách autem

Manuální práce

Veterinární léčebné výlohy

Terorismus a jiná nebezpečí


Cestování v době koronavirové

Aktualizace k 1. 12. 2020

Cestovní pojištění je možné sjednat do zemí, které vstup občanů ČR výslovně nezakazují a Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na svých stránkách, u cílové země neuvádí obecné doporučení do této země necestovat z důvodu bezpečnostní situace v regionu.

Před odjezdem si prosím pečlivě prostudujte, jaké instrukce k vycestování do cílové země uvádí MZV (Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí). Pokud zde destinace uvedena není, řídíme se podmínkami vstupu zveřejněných na oficiálních stránkách konkrétní země.

  • Pokud je v Rozcestníku MZV uvedeno, že vycestování z České republiky je možné (bez ohledu na úroveň rizika v „Semaforu“)  – rádi Vás pojistíme.
  • Pokud je uvedeno, že je do cílové destinace doporučeno cestovat jen v nezbytných případech (bez ohledu na úroveň rizika v „Semaforu“)  – rádi Vás pojistíme, avšak prosíme o pečlivé zvážení Vaší cesty.
  • Pokud země neumožňuje vstup občanům ČR (např. Seychely) – není možné pojištění sjednat.
  • Pokud byste chtěli cestovat do zemí, které jsou označeny na stránkách MZV jako rizikové z hlediska bezpečnostní situace v regionu (např. Sýrie) nebo do zemí, uvedených ve výlukách našich pojistných podmínek  – bohužel není možné pojištění sjednat.
 

Léčebné výlohy a asistenční služby v souvislosti s Covid-19 hradíme u variant POP a ROCK do výše max. 5 mil. Kč - léky; lékařské ošetření; hospitalizaci, včetně testu na Covid-19, pokud byl předepsán lékařem; převoz; repatriaci.Pozor! Nekryjeme náklady testu, který byl požadován při vstupu na palubu nebo do cílové země, pokud nejevíte příznaky onemocnění. Pokud je test požadován po příjezdu nebo příletu, musí být absolvován již v ČR.


Karanténu lze sjednat za příplatek v rámci připojištění Karanténa, terorismus a jiná nebezpečí, s limitem 2 500 Kč na den, max. 14 dní.

 

Pojištění Storno lze sjednat i pro důvody zrušení cesty onemocnění Covid-19 nebo z důvodu pozitivního testu nebo povinné karantény. Tento důvod se však vztahuje pouze na Vás a na osoby s Vámi pojištěné.  

 

Pojistitel si vyhrazuje právo uvedené podmínky měnit v závislosti na aktuální situaci a vývoji pandemie.

 
 
Jak postupovat při zrušení cesty, karanténě nebo jak nahlásit škodní událost naleznete v sekci Pojistná událost.
V případě dotazů a individuálních žádostí se obracejte na adresu client@colonnade.cz.


 

Často kladené dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastěji kladné otázky.

Které sporty obsahuje moje pojištění?
Cestovní pojištění Colonnade se vždy vztahuje na běžné rekreační a plážové sporty.

Je v mém pojištění zahrnuto i lyžování?
Do základního pojištění nejsou zahrnuty zimní sporty na vyznačených trasách a místech k tomu určených. Pojištění zimních sportů lze ke každé variantě sjednat formou připojištění.

Více otázek a odpovědí

 

Potkalo Vás něco nepříjemného?

Pojistnou událost nám prosím co nejdříve nahlaste na emailovou adresu skody@colonnade.cz

Nezapomeňte si prosím uschovat originály účtenek a oficiální potvrzení vydaná policií nebo jinými institucemi (lékařská zařízení, přepravci).

Formulář hlášení škody