Fairfax Group věnuje prostřednictvím pojišťovny Colonnade Insurance 3 milióny korun na boj proti Covid-19 ve střední a východní Evropě.

pondělí 25. květen 2020

Vzhledem k bezprecedentním dopadům pandemie Covid-19 na zdravotnictví a neziskový sektor se  kanadská společnost  Fairfax  Financial  Holdings  Limited rozhodla podpořit lékařskou veřejnost a charitativní organizace věnující se pomoci ohroženým skupinám obyvatel ve střední a východní  Evropě.

Vybraným nadacím v regionu věnuje 3 000 000 korun, jež budou využity  nejen na nákup ochranných pomůcek proti COVID-19, ale i na zajištění služeb pro seniory a rodiny v těžké životní situaci.

  Peněžní dar od společnosti Fairfax bude poskytnut prostřednictvím její středoevropské dceřiné společnosti, pojišťovny Colonnade Insurance S.A, která působí v Polsku, České republice, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku.