Rok 2019 ve znamení zisku pro Colonnade Insurance

středa 22. duben 2020

Colonnade Insurance S.A. dosáhla v roce 2019 poprvé ve své historii čistého zisku po zdanění ve výši 8 mil. eur. Ukazatel COR poklesl o šest procentních bodů na 92%.

Rok 2019 byl pro Colonnade prvním rokem, který zakončila ziskem od vstupu na středoevropský trh v roce 2016. Díky dokončení historických transakcí vyplývajících z převodů pojistného kmene QBE a AIG v uplynulých letech, jsme se mohli soustředit na inovace našich produktů, čištění pojistného kmene a především na úpis nového obchodu, “ říká Dominik Štros, generální ředitel Colonnade Insurance v České republice.

K nárůstu předepsaného pojistného došlo téměř ve všech upisovaných kategoriích, především však v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti firem a individuálního úrazového a zdravotního pojištění. Pozitivní trend ve výši předepsaného pojistného zaznamenalo pět poboček z šesti působících v regionu střední a východní Evropy.  Nejvyšší nárůst GWP o 18 % zaznamenala  pobočka Colonnade Insurance v Rumunsku. Ukazatel kapitálové vybavenosti SCR vzrostl o 19 procentních bodů na 183 %.    

Česká pobočka Colonnade navýšila předepsané pojistné o 6 % oproti roku 2018. Nárůst o více než   25 % jsme zaznamenali v segmentu autopojištění a o více než 10 % vzrostl segment individuálního úrazového pojištění. V podnikatelském pojištění vzrostlo o více než 20 % pojištění majetku.  Rád bych ocenil kolegyně a kolegy na české pobočce, kteří odvedli v loňském roce velký kus práce a položili tak stabilní základy pro další rozvoj společnosti v nadcházejících měsících,“ dodává Dominik Štros.