Velikonoční díky Colonnade operátorům Linky bezpečí a Linky seniorů.

úterý 14. duben 2020

Colonnade o Velikonocích rozdělila částku 100 000 korun mezi dvě organizace provozující bezplatné telefonní linky pomoci, nadaci Elpida a Linku bezpečí s.z..  Pro operátory obou linek připravila překvapení v podobě velikonočních dárkových košů.  

 Letošní velikonoční nadílka Colonnade putovala operátorům Linky bezpečí a Linky seniorů, které jsou v posledních týdnech zavaleny telefonáty od osamělých seniorů a dětí, na které doléhají vládní opatření spojená s omezením volného pohybu a uzavřením škol.

„Při rozhodování o tom, jak bychom mohli být v současné době nápomocni, jsme hledali službu, která možná není na první pohled tak vidět jako práce lékařů, sester či hasičů, ale stejně tak mnohokrát zachraňuje lidské životy. Rozhodnutí věnovat po 50 000 Kč nadaci Elpida a Lince bezpečí bylo jednoduché. Obě organizace poskytují služby nejzranitelnějším skupinám spoluobčanů, mají celostátní pokrytí, fungují každý den a jsou bezplatné.  Náklady na jeden hovor jsou přibližně 100 Kč a námi věnovaná částka tak může pomoci odbavit v nadcházejících týdnech až  1 000 hovorů,“ uvádí Dominik Štros, generální ředitel Colonnade.

„Za každou dobrou službou stojí srdcaři, kteří svou práci dělají s láskou a plným nasazením. Protože operátoři na linkách jsou těmi, kteří každý den dodávají volajícím naději a pomocnou ruku, chtěli jsme jim dát  prostřednictvím velikonoční nadílky vědět, že si velmi vážíme jejich práce a dodat jim povzbuzení do týdnů nadcházejících,“ doplňuje Dominik Štros.

„Zároveň myslíme i na naše klienty – seniory, kterým jsme prostřednictvím sms zaslali informace o službách nadace Elpida s kontakty na bezplatnou linku, na kterou se mohou obrátit v případě potřeby,“ dodává Dominik Štros.

Velikonoční nadílka Colonnade

 

LINKA SENIORŮ (Nadace Elpida)

Linka seniorů 800 200 007 je linka krizové pomoci pro klienty z celé České republiky. Je zcela anonymní a bezplatná a v České republice funguje již 18 let. Jen v loňském roce se na Linku obrátilo na 27 tisíc lidí. V současnosti volá každý den přes padesát seniorů, kteří potřebují dojít nakoupit potraviny, drogerii či vyzvednout léky. Ve spolupráci s Junákem – českým skautem, je seniorům zajištěna pomoc prostřednictvím dobrovolníků, kteří jsou volajícímu k dispozici přímo v místě bydliště.

 LINKA BEZPEČÍ s.z.  

Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. Nepřetržitý provoz telefonických služeb Linky bezpečí zajišťuje přibližně 80 zaměstnanců. Linka je k dispozici nejen dětem, ale i jejich rodičům.