Nový přístroj pro Thomayerovu nemocnici od Colonnade a Nadačního fondu Kolečko

úterý 20. červen 2017

Prof. Mudr. Petr Havránek CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze, převzal od Nadačního fondu Kolečko kostní vrtačku Pen drive v hodnotě 350.000 Kč, na kterou přispěla významnou částkou i Colonnade.

Vybavení předaly v pondělí dopoledne  herečka Linda Rybová, patronka NF Kolečko, Linda Jandová, předsedkyně správní rady nadace, spolu s Dominikem Štrosem, ředitelem české pobočky Colonnade Insurance.

 „Kostní vrtačka Pen-Drive je speciální minivrtačka ve tvaru pera, která se používá k operacím malých kostí, především skeletu dětské ruky. Lze použít nejen jemný vrtáček k vyvrtání otvoru pro šroub o průměru 1 – 2 mm, vrtačkou je možné zavést ocelový nebo titanový drát, a mezi nástavci je i miniaturní vibrační pilka, se kterou lze upravit tvar a osu kostěného článku prstu. Vrtačka s instrumentáriem může podstatně přispět k zlepšení prognózy poranění ruky těch nejmenších dětí a ke snížení počtu trvalých následků,“ vysvětlil přínos nového přístroje přednosta kliniky Prof. Mudr. Petr Havránek CSc.

K zakoupení kostní vrtačky Pen-Drive využilo Kolečko finanční dary shromážděné na účtu veřejné sbírky.  Na nákup v hodnotě 350.000 Kč bylo použito 311.000 Kč z darů pojišťovny Colonnade Insurance S.A., která s Kolečkem spolupracuje již od roku 2012. Celkový objem poskytnutých finančních prostředků již dosáhl více než 1.000.000 Kč.

„V případech méně či více závažných poranění denně pomáháme našim klientům překlenout pomocí pojistného plnění tíživé a neplánované finanční dopady, které úrazy vyvolají. Podporou nadačního fondu Kolečko se však snažíme o něco, co nedokážeme. Zpřístupnit lékařům nejmodernější zdravotnickou techniku a díky tomu zvýšit šanci, aby na tyto bolestné situace nezbyla malým pacientům a jejich rodičům nic víc než pouhá vzpomínka,“ řekl Dominik Štros.

Nadační fond Kolečko podporuje od roku 2004 všech osm Center dětské traumatologie v České republice. Hodnota poskytnutých darů a vybavení je už více než 9.000.000 Kč. Kolečko se také prostřednictvím projektů Rozhlédni se!, Bez úrazů je to fajn a Dožij se dvaceti věnuje prevenci úrazů dětí a mladistvých.

Dominik Štros z Colonnade Insurance předává dar Thomayerově nemocnici