Když se D&O skutečně vyplatí

středa 1. únor 2017

V posledním dílu našeho seriálu o pojištění D&O se podíváme na reálné situace, ve kterých našlo své uplatnění. Protizákonné propuštění zaměstnance, uzavření špatných dodavatelských smluv nebo porušení podmínek poskytnutí dotace. Ve všech těchto případech bude viník hledán na straně vrcholového managementu.


 Případ první: Porušení podmínek poskytnutí dotace z evropských fondů

Společnost vlastněná několika obcemi získala dotaci z EU na výstavbu skládky odpadu pro potřebu přesně specifikovaných obcí. Po zprovoznění skládky společnost odsouhlasila, že skládku mohou využívat i další obcím. Během auditu z EU bylo toto pochybení zjištěno a společnost musela dotaci vrátit. Společnost následně úspěšně zažalovala výkonného ředitele, který o využití skládky pro další obce rozhodl. Z D&O se uhradila vzniklá škoda a náklady na obhajobu.

 Případ druhý: Insolvenční správce vs. bývalý člen představenstva

Bývalý člen představenstva podepsal nevýhodné dodavatelské smlouvy. Ztráty plynoucí z těchto smluv dosáhly výše přes 500 milionů Kč a vedly k úpadku společnosti. Insolvenční správce požadoval náhradu újmy právě po tomto členu představenstva, který měl z titulu řádného hospodáře smlouvy přehodnotit. V rámci smírčích řízení bylo dosaženo dohody. Škodu způsobenou chybným rozhodnutím člena představenstva a náklady na obhajobu uhradilo pojištění D&O.

 Případ třetí: Propuštěný manažer

Společnost propustila svého manažera. Dle názoru dotyčného nebylo propuštění v souladu se zákonem. Obrátil se proto na soud a ve smírčím řízení byl jeho nárok uznán. Společnost mu musela uhradit ušlou mzdu a další kompenzace, v celkové výši 1 milion Kč. Právní náklady a škodu uhradilo pojištění D&O.

 

Případ čtvrtý: Rozvod a společné podnikání

Manželé vlastnící rodinný podnik (každý 50%) se rozvedli a z osobních důvodů nebylo možné, aby i nadále společně podnikali. Manželka se tedy rozhodla z firmy odejít a svůj podíl prodat. Manžel však odmítal zaplatit požadovanou cenu, proto hledala jiné kupce, které manžel všemožnými způsoby od koupě odrazoval. Manželka jej, jakožto výkonného ředitele, zažalovala za znehodnocení jejího podílu ve firmě. Z D&O se hradily náklady na obhájce.

 Případ pátý: Zmanipulované veřejné řízení

Společnost vypsala veřejné řízení na dodávku služeb, po jehož ukončení označil jeden z neúspěšných uchazečů řízení za zmanipulované. Důvodem byly nedostatky v zadání i vyhodnocení řízení. Majitel společnosti (město) vzneslo nárok na úhradu újmy vůči generálnímu řediteli, kvůli jehož opomenutí tato situace vznikla. Případ je stále v řešení, společnost má ale uzavřené pojištění D&O, které případnou újmu v hodnotě stamilionů Kč může pomoci uhradit.

 Ani D&O se nevyhýbají kuriózní případy

Pojištění D&O se nemusí týkat jen výše uvedených příkladů, i zde, stejně jako v jiných pojistných odvětvích, se čas od času objeví netradiční, až kuriózní případ pojistné události. Historie D&O tak zaznamenala situaci, kdy firmu žalovala zaměstnankyně za to, že neřešila obtěžování její osoby kolegou na pracovišti. Na vině měl být v tomto případě její nadřízený – člen představenstva, kterému vše několikrát hlásila, ten ale stížnosti neřešil. Zaměstnankyně po firmě nárokovala dva miliony jako odškodné za morální újmu.