Colonnade přichází s unikátními podmínkami pojištění D&O

úterý 27. září 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA

Pojišťovna Colonnade Insurance, člen holdingu Fairfax, přichází na český trh s inovovaným pojištěním odpovědnosti statutárních orgánů, tzv. D&O. Díky unikátním parametrům, jako je celosvětové krytí, neomezená retroaktivita nebo doživotní lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy top managementu, se pojištění D&O od Colonnade zařadilo mezi produkty s nejširším krytím na českém pojistném trhu. Poptávka po pojištění D&O v posledních letech zaznamenává významný nárůst, především díky novelizaci Občanského zákoníku a vzniku Zákona o obchodních korporacích. Ten významně zpřísnil nároky na členy statutárních orgánů v oblasti odpovědnosti za škodu.  

 

Pojištění D&O je primárně určeno firmám, které se jeho prostřednictvím chrání před újmami způsobenými pochybením některého z členů statutárních orgánů. Společnost vystupuje v pojistném vztahu jako pojistník – plátce pojistného. Pojištěnými jsou současní i bývalí členové statutárních orgánů a top managementu.  „V praxi to znamená, že pokud je vůči pojištěnému vznesen nárok na náhradu újmy, kterou způsobil neúmyslně v souvislosti se svým působením ve statutárních orgánech, je pojišťovna připravena hradit veškeré náklady spojené s právní obranou pojištěného a v případě prokazatelného pochybení uhradit způsobenou škodu. Nejzávažnější postihy hrozí v případě, kdy statutární orgán přivede společnost k úpadku. V takovém případě dotčený ručí za dluhy společnosti vlastním majetkem a hrozí mu i trestněprávní postih,“ vysvětluje ředitel Colonnade Insurance Dominik Štros. 

Ochrana i do minulosti

Pojištění D&O  kryje rizika, která lze dopředu jen velmi těžko definovat, tedy rizika spojená s omylností člověka. „Zrádnost případných chyb vedení spočívá v tom, že jejich následky se mohou projevit až po určité době. Proto poskytujeme možnost retroaktivního krytí. Jde o zpětnou účinnost smlouvy, kdy se pojištění sjedná i na dobu přede dnem, který byl stanoven jako počátek pojistného krytí,“ uvádí Dominik Štros. Pro členy statutárních orgánů má takové pojištění význam především v souvislosti s novelizací Občanského zákoníku a vznikem Zákona o obchodních korporacích. Ten totiž v roce 2014 zpřísnil odpovědnost členů statutárních orgánů a zavedl jejich neomezené ručení za závazky společnosti. „Kvůli této nejistotě, kterou nová legislativa přinesla, poskytuje D&O i neomezené doživotní krytí pro ty, kteří v době ukončení svého působení ve funkci měli sjednané pojištění D&O. Díky němu jsou až do konce svého života chráněni proti případným pochybením, která v průběhu výkonu funkce mohla nastat,“ dodává Dominik Štros.

Západní standard

Pro české firmy je pojištění D&O stále ještě novinkou, ve světě ale hraje významnou roli jak pro firmu, tak pro uchazeče o vedoucí funkce. Zda má potenciální zaměstnavatel toto pojištění sjednané, se stává významným kritériem při rozhodování o přijetí funkce.  „Ochrana prostřednictvím D&O je dnes v zemích, jako je Velká Británie nebo Německo pro firmu standardem, stejně jako pro manažery. U nás v posledních dvou letech pozorujeme růst poptávky v desítkách procent,“ upřesňuje Dominik Štros.

 Rozsah škod způsobených chybou totiž může být obrovský, bez dostatečného pojištění pro firmu i likvidační. Unikátnost pojištění D&O od Colonnade Insurance přitom spočívá v kombinaci několika vlastností: neomezené územní platnosti včetně USA a Kanady, retroaktivitou sahající k počátkům existence firmy a doživotním krytím bývalých členů statutárních orgánů.

 Kromě toho kryje pojištění D&O také náklady na soudní obranu, a to i v případě, že pochybení nakonec není prokázáno. „Tento proces může být velmi vyčerpávající, finančně, fyzicky i psychicky. Naše pojištění proto zahrnuje např. náklady na analýzy, právní služby, osobní výdaje i případnou psychologickou pomoc. Soudní řízení navíc může firmě či manažerovi poškodit reputaci, D&O pomůže i s obnovou dobrého jména,“ dodává Dominik Štros. Sjednat si jej u Colonnade mohou nejen soukromé, ale na českém trhu netypicky i státní firmy.

 

Pojištění odpovědnosti D&O od Colonnade Insurance 

Výhody

Neomezená retroaktivita

Celosvětové krytí škod

Neomezená lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů

 

Pokryje

Odpovědnost pojištěného za finanční škodu

Odškodnění společnosti

Náklady spojené s prokazováním viny – na obranu, na zmírnění škody apod.

Pokuty a sankce

Krizový management, např. náklady na obnovení dobré pověsti

Individuální náklady

(osobní náklady, náklady na psychologickou pomoc, na náhradní firemní vůz apod.)