UPOZORNĚNÍ NA PODVODNÉ JEDNÁNÍ

pátek 1. červenec 2016

Společnost Colonnade se k jakémukoli podezření nebo náznaku, že došlo k podvodnému jednání, staví s veškerou vážností a snaží se identifikovat případy nezákonného nebo neoprávněného zneužití značky Colonnade a aktivně jim předcházet. Máte-li jakékoli podezření, které se týká neobvyklých nabídek či nestandardního způsobu oslovení jménem společnosti Colonnade, sdělte nám, prosím, neodkladně tyto informace na emailovou adresu brian.collins@colonnade-insurance.com.

Případy podvodného jednání v Itálii
Společnost Colonnade byla informována o konkrétním podvodném jednání, ke kterému došlo zneužitím jejího obchodního jména v Itálii. Tamní neznámí pojišťovací agenti a zprostředkovatelé bez jakéhokoliv oprávnění nabízejí podvodným způsobem klientům pojistné produkty, zejména pojištění pohledávek a záruk, které dle těchto agentů a zprostředkovatelů uzavírá pobočka Colonnade na Slovensku. Chceme vás informovat, že Colonnade v současné době v Itálii nepůsobí a ani žádná rizika pohledávek nebo záruk v Itálii nepojišťuje. Velmi důrazně upozorňujeme potenciální zákazníky, aby byli obezřetní v případech, kdy jim  jakákoliv třetí strana  z Itálie nabídne uzavření pojistných smluv se společností Colonnade, zejména na pojištění pohledávek.
V zájmu ochrany spotřebitelů a veřejnosti je Colonnade v této záležitosti v úzkém jednání s italskými regulatorními orgány a podnikla právní kroky s cílem předejít dalšímu škodlivému a podvodnému jednání.
Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy brian.collins@colonnade-insurance.com, máte-li jakýkoli důvod domnívat se, že nabídka, kterou jste obdrželi jménem Colonnade nebo v podobě písemností, na kterých je logo společnosti Colonnade, sleduje podvodný nebo nedovolený záměr, nebo chcete-li ověřit platnost svého pojištění.


FRAUD WARNING

Colonnade takes all suspicions or indications of fraudulent activity very seriously and actively seeks to identify and prevent occurrences of unlawful and unapproved conduct utilising the Colonnade brand. Please advise us as soon as possible at brian.collins@colonnade-insurance.com . if you have any information regarding potentially improper offers, approaches or propositions under the Colonnade name.

Italian Market Fraud
Colonnade has become aware of specific fraudulent activity utilising the company’s name in the Italian market. Potential customers are being offered insurance products, particularly Credit / Surety products, by unauthorised third party agents which are purportedly underwritten by Colonnade’s Slovakian branch office. We would like to inform you that Colonnade does not currently operate within nor underwrite credit / surety risks in Italy. Potential customers are urgently requested to be especially vigilant when offered insurance products, and in particular credit risk policies, by third parties within Italy which are claimed to be underwritten by Colonnade.
In order to protect consumers and the public, Colonnade has been in close contact with the regulatory authorities in Italy on this matter and has taken legal action to prevent further harmful fraudulent activity.
Please contact us at brian.collins@colonnade-insurance.com if you have any reason to suspect that an offer utilising the Colonnade name or logo has been made to you with a fraudulent or illicit intent or if you wish to confirm the validity of your policy.